Álomfejtés Krúdy szerint 1. rész

Szerző: Alomfejtoszotar.hu | 2017-04-08 | álom

Hirdetés
Krúdy Gyula az íráson kívül álomfejtéssel is foglalkozott, amiből szemezgetek.Krúdy Gyula nem csak megírta az Álmoskönyvet, hanem álomfejtéssel is foglalkozott. Ebben a cikksorozatban a könyvben megjelent álomfejtéseit teszem közre, több részben.

Márkus Emília álma


Évek óta hordja magában az álmát a nemzet nagy művésznője: Sziklás, sötét, félelmetes tájra tévedt. A pokol előtornáca volt ilyen. Siránkozott a szél, átkot mormogott a távoli mennydörgés, vad féktelenséggel harsogott valahol a láthatatlan tenger. Az álmodó szívére lassan a legnagyobb szorongás ereszkedett. A bánatot kétségbeesés követte. Majd szörnyű félelem ringott a szívében. A névtelen félelem elől az álmodozó menedéket keresett. A baljóslatú tájon bukdácsolva: végre egy barlanghoz ért, amelyet szerencsére üresnek talált. Alig húzódott meg a barlangban, szörnyű égiháború, szinte földindulás támadt. És amint a borzalmas percben az álmodó kipillantott a barlangból: észrevette kisebbik leányát, akit egy ismeretlen, vadkülsejű, állatbőrbe öltözött férfi ragadott magával a tenger felé. Az álmodó habozás nélkül kisebbik leánya után rohant, többször elbukott, talpra állott, de leánya és a vadember mind távolabb tűntek a félelmetes sziklák között. Az álmodó felsikoltott...

Az álom megfejtése


Miután ismerjük az álmodó személyét, nem kell alkalmaznunk a sablonos megfejtést. A művésznő az életet a színpadon tölti, ahol gyakorta fordulnak elő ily félelmetes díszletek, tájak.
- Jelentősége van a siránkozó szélnek, amelyre jegyzeteink között megfejtést abban találunk, hogy az anyai aggodalom jegye. De jelent váratlan, bús hírt, levelet is. A tenger, amely láthatatlan (Kerner Jusztinusz szerint), nem szívesen vállalt utazás jelképe. Ámde nyomon követi az aggodalom érzését, amely mindig örömet jegyez. Félelem, a legrégibb könyvek szerint szerencsés szerelem mutatója, amely ez álomban egyelőre nem érthető.
Bukdácsolva járni: jegyzi, hogy sokat várunk szerencsénktől.
Barlang minden könyvben titok felderítését mutatja. Minél mélyebb a barlang, annál nagyobb a titok. Most elérkeztünk az álom szívéhez.
Az 1751-es lipcsei nagy álmoskönyv szerint: „asszony, ki látná saját lányát: mindazokban örömét leli, amely eddig szomorúsága volt”.
A Zadeka Márton szerint:
- leányát idegen férfival elmenni látni: „... kedvező változása egy meglévő helyzetnek.”
Kerner szerint:
„leányt, ha kisebb; férfinak társaságában látni: vigasztalódás a bánatban”.

Az álom többi része:
vadember: lehet minden férfi, ha anya álmodja.
Rohanni, elbukni, felállni: mindennapi élet.
Felsikoltani: hétköznap. Amint látjuk, érdemes része csupán az „álom szívének” van, de az sem olyan különös, hogy sok anya ne álmodná mindennap. Mindenesetre jó álom.
Fejtése:
az álmodónak sok öröme lesz leánya és egy ismeretlen férfi ismeretsége révén.
Hirdetés

Honthy Hanna álma


Amikor a Tündérek cselédjé-nek főpróbája volt, az nap történt.
Egész nap dolgoztam, próbáltam, s ugyanaznap tárgyalásokat is folytattam Beöthy László vezérigazgató úrral a szerződésemről. Este halottfáradtan kerültem ágyba.
Ahogy elaludtam; álmodni kezdtem.
Nagy, fehér márványfalú terem közepén állt egy hatalmas baldachinos ágy. A mennyezetről óriási színes üvegű lámpa vetett az ágyra csodálatosan szép reflexeket. S az ággyal szemben egy üres nézőtér tátongott felém. Egyszerre csak kinyílt egy szárnyas ajtó, s belépett rajta Beöthy László. Nagyon szomorú volt, s a frakkja fölött hófehér bő köpenyt viselt. Odajött az ágyamhoz, megfogta a kezem, és gratulált a sikeremhez. De az arca és a hangja nagyon szomorú volt. Az uram lesegítette Beöthyről a fehér köpenyt, s odaültek mindketten az ágyam szélére. Beöthy László kártyát vett elő a zsebéből, játszani kezdtek. Nagyon sokáig játszottak, s olyan elkeseredetten küzdöttek, mintha életük lenne a tét. Végre is Beöthy lett a vesztes! Felállt az ágy széléről, a kártyacsomót kettérepesztette, aztán nyakába kerítette a fehér köpenyt, megcsókolta a kezemet, s hirtelen eltűnt. Az uram akkor boldogan borult a nyakamba, és felkiáltott: Háromezret kapsz egy estére! Azt hiszem, a szerződésem volt a tét, de ezt az uram már nem mondta.

Az álom megfejtése


Miután az álomfejtő tudomása szerint színésznő álma a feladat, a középkorias álomfejtés mellőzhető, és dr. F. professzor módszerével is lehet elemezni. Csupán a szükséges álom-kellékeket vesszük elő az álmoskönyvből.
Így: az ágy az álomban a legtöbb megfejtés szerint vágyat jegyez.
Lámpa: újdonság.
Kártya: a legrégibb megfejtések szerint nagy háború.
Kártyázni és nyerni: gazdagnak rossz; szegénynek jó.
Szomorú ember mindig jó hírt hoz.
Kézcsók: ravaszság.
Ezek volnának az álmoskönyvi fejtések, amelyek szerint az álmodó vágyakozik valamely háborúságra, amelynek megnyerésével jó hírt várna egy kis ravaszsággal.
- Míg dr. F. elemzése szerint az álom a legkönnyebben megfejthető. Az álmodó, még ha beteg volna is (ágyban), szívesen kockára tenné (kártyán) egészségét, hogy egy régi tervét megvalósítsa. A fehér kabátos férfi az álomban az az ideál, akitől sorsdöntő hírt várunk. Színésznő álma.
Hirdetés

Legújabb cikkek az Oggi.hu oldalon

Bámulatos könyvtár Dublinban

Bámulatos könyvtár DublinbanDublin bámulatos könyvtára, ami közel háromszáz éves és itt található a Kellsi Kódex, ami több, mint 1200 éves könyvritkaság.

Meseszép Norvégia képekben

Meseszép Norvégia képekbenNorvégiában nem csak a gyönyörű tájakat érdemes megcsodálni, mert mint a lenti képek is bizonyítják meseszép régi épületeket is találhatunk ebben a skandináv országban.

15 hihetetlen repülőtér

15 hihetetlen repülőtérFotelutazók számára ez az összeállítás bemutat 15 hihetetlen repülőteret a nagyvilágban, ahol nem csak egyszer érdemes megfordulni.