Álomfejtés Krúdy szerint 1. rész

Szerző: Alomfejtoszotar.hu | 2017-04-08 | álom

Hirdetés
Krúdy Gyula az íráson kívül álomfejtéssel is foglalkozott, amiből szemezgetek.Krúdy Gyula nem csak megírta az Álmoskönyvet, hanem álomfejtéssel is foglalkozott. Ebben a cikksorozatban a könyvben megjelent álomfejtéseit teszem közre, több részben.

Márkus Emília álma


Évek óta hordja magában az álmát a nemzet nagy művésznője: Sziklás, sötét, félelmetes tájra tévedt. A pokol előtornáca volt ilyen. Siránkozott a szél, átkot mormogott a távoli mennydörgés, vad féktelenséggel harsogott valahol a láthatatlan tenger. Az álmodó szívére lassan a legnagyobb szorongás ereszkedett. A bánatot kétségbeesés követte. Majd szörnyű félelem ringott a szívében. A névtelen félelem elől az álmodozó menedéket keresett. A baljóslatú tájon bukdácsolva: végre egy barlanghoz ért, amelyet szerencsére üresnek talált. Alig húzódott meg a barlangban, szörnyű égiháború, szinte földindulás támadt. És amint a borzalmas percben az álmodó kipillantott a barlangból: észrevette kisebbik leányát, akit egy ismeretlen, vadkülsejű, állatbőrbe öltözött férfi ragadott magával a tenger felé. Az álmodó habozás nélkül kisebbik leánya után rohant, többször elbukott, talpra állott, de leánya és a vadember mind távolabb tűntek a félelmetes sziklák között. Az álmodó felsikoltott...

Az álom megfejtése


Miután ismerjük az álmodó személyét, nem kell alkalmaznunk a sablonos megfejtést. A művésznő az életet a színpadon tölti, ahol gyakorta fordulnak elő ily félelmetes díszletek, tájak.
- Jelentősége van a siránkozó szélnek, amelyre jegyzeteink között megfejtést abban találunk, hogy az anyai aggodalom jegye. De jelent váratlan, bús hírt, levelet is. A tenger, amely láthatatlan (Kerner Jusztinusz szerint), nem szívesen vállalt utazás jelképe. Ámde nyomon követi az aggodalom érzését, amely mindig örömet jegyez. Félelem, a legrégibb könyvek szerint szerencsés szerelem mutatója, amely ez álomban egyelőre nem érthető.
Bukdácsolva járni: jegyzi, hogy sokat várunk szerencsénktől.
Barlang minden könyvben titok felderítését mutatja. Minél mélyebb a barlang, annál nagyobb a titok. Most elérkeztünk az álom szívéhez.
Az 1751-es lipcsei nagy álmoskönyv szerint: „asszony, ki látná saját lányát: mindazokban örömét leli, amely eddig szomorúsága volt”.
A Zadeka Márton szerint:
- leányát idegen férfival elmenni látni: „... kedvező változása egy meglévő helyzetnek.”
Kerner szerint:
„leányt, ha kisebb; férfinak társaságában látni: vigasztalódás a bánatban”.

Az álom többi része:
vadember: lehet minden férfi, ha anya álmodja.
Rohanni, elbukni, felállni: mindennapi élet.
Felsikoltani: hétköznap. Amint látjuk, érdemes része csupán az „álom szívének” van, de az sem olyan különös, hogy sok anya ne álmodná mindennap. Mindenesetre jó álom.
Fejtése:
az álmodónak sok öröme lesz leánya és egy ismeretlen férfi ismeretsége révén.
Hirdetés

Honthy Hanna álma


Amikor a Tündérek cselédjé-nek főpróbája volt, az nap történt.
Egész nap dolgoztam, próbáltam, s ugyanaznap tárgyalásokat is folytattam Beöthy László vezérigazgató úrral a szerződésemről. Este halottfáradtan kerültem ágyba.
Ahogy elaludtam; álmodni kezdtem.
Nagy, fehér márványfalú terem közepén állt egy hatalmas baldachinos ágy. A mennyezetről óriási színes üvegű lámpa vetett az ágyra csodálatosan szép reflexeket. S az ággyal szemben egy üres nézőtér tátongott felém. Egyszerre csak kinyílt egy szárnyas ajtó, s belépett rajta Beöthy László. Nagyon szomorú volt, s a frakkja fölött hófehér bő köpenyt viselt. Odajött az ágyamhoz, megfogta a kezem, és gratulált a sikeremhez. De az arca és a hangja nagyon szomorú volt. Az uram lesegítette Beöthyről a fehér köpenyt, s odaültek mindketten az ágyam szélére. Beöthy László kártyát vett elő a zsebéből, játszani kezdtek. Nagyon sokáig játszottak, s olyan elkeseredetten küzdöttek, mintha életük lenne a tét. Végre is Beöthy lett a vesztes! Felállt az ágy széléről, a kártyacsomót kettérepesztette, aztán nyakába kerítette a fehér köpenyt, megcsókolta a kezemet, s hirtelen eltűnt. Az uram akkor boldogan borult a nyakamba, és felkiáltott: Háromezret kapsz egy estére! Azt hiszem, a szerződésem volt a tét, de ezt az uram már nem mondta.

Az álom megfejtése


Miután az álomfejtő tudomása szerint színésznő álma a feladat, a középkorias álomfejtés mellőzhető, és dr. F. professzor módszerével is lehet elemezni. Csupán a szükséges álom-kellékeket vesszük elő az álmoskönyvből.
Így: az ágy az álomban a legtöbb megfejtés szerint vágyat jegyez.
Lámpa: újdonság.
Kártya: a legrégibb megfejtések szerint nagy háború.
Kártyázni és nyerni: gazdagnak rossz; szegénynek jó.
Szomorú ember mindig jó hírt hoz.
Kézcsók: ravaszság.
Ezek volnának az álmoskönyvi fejtések, amelyek szerint az álmodó vágyakozik valamely háborúságra, amelynek megnyerésével jó hírt várna egy kis ravaszsággal.
- Míg dr. F. elemzése szerint az álom a legkönnyebben megfejthető. Az álmodó, még ha beteg volna is (ágyban), szívesen kockára tenné (kártyán) egészségét, hogy egy régi tervét megvalósítsa. A fehér kabátos férfi az álomban az az ideál, akitől sorsdöntő hírt várunk. Színésznő álma.
Hirdetés

Legújabb cikkek az Oggi.hu oldalon

10 érdekesség a világból, ami sokak számára nem ismert

10 érdekesség a világból, ami sokak számára nem ismertMár nagyon régóta kutatja az emberiség a bolygónkat, amin élünk, de még mindig vannak rejtett és felfedezetlen csodák. A Fotelutazo.hu most 10 olyan tényt gyűjtött össze, amit az iskolai tankönyvenyvekben közel sem biztos, hogy megtalálunk.

Utazás Portugáliában - Faro, Sintra, Lisszabon és Portó

Utazás Portugáliában - Faro, Sintra, Lisszabon és PortóHelyezkedj el kényelmesen a fotelben és utazzunk együtt Portugáliába a gyönyörű képek segítségével. A képeket egy osztrák fotós hölgy készítette.

Bali, ahogy kevesen ismerik

Bali, ahogy kevesen ismerikA Fotelutazóknak biztosan nem jutna eszébe, hogy ha el is jutna Balira, ne a tengerparton süttesse a hasát. A képeken egy sokak számára ismeretlen világot ismerhetünk meg.